Uredbom o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službene novine TK”, broj: 11/22), utvrđen je obim prava na ortopedska i druga pomagala koja se osiguranom licu obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te način ostvarivanja prava na iste.

Obim prava određuje se Jedinstvenom Listom ortopedskih i drugih pomagala (“Službene novine TK”, broj: 1/22) u kojoj su utvrđeni rokovi i način korištenja, indikacije za utvrđivanje potrebe za ortopedskim pomagalima i visina učešća Zavoda u nabavci.

Osigurana lica, nakon izdavanja potvrde o nabavci (izradi) ortopedskog pomagala, istu dostavljaju u Zavod na odobravanje.

Obrazac potvrde osigurano lice podnosi u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta.

Pravo na ortopedska i druga pomagala
Odluka o Jedinstvenoj Listi ortopedskih pomagala

Upisom traženog pomagala u tablicu za pretraživanje i izborom istog prikazat će Vam se detalji ortopedskog pomagala.