Uredbom o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službene novine TK”, broj: 11/22 i 17/22), i Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala (“Službene novine TK”, broj: 2/24), utvrđen je obim prava na ortopedska i druga pomagala koja se osiguranom licu obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te način ostvarivanja prava na iste.

Obim prava određuje se jedinstvenom Listom ortopedskih i drugih pomagala (Odluka Vlade TK, broj: 02/1-11-32831-1/23 od 26.12.2023. godine), (“Službene novine TK”, broj: 2/24 i 3/24) u kojoj su utvrđeni rokovi i način korištenja, indikacije za utvrđivanje potrebe za ortopedskim pomagalima i visina učešća Zavoda u nabavci.

Pravo na ortopedska i druga pomagala
Odluka o Jedinstvenoj Listi ortopedskih pomagala

Upisom traženog pomagala u tablicu za pretraživanje i izborom istog prikazat će Vam se detalji ortopedskog pomagala.