Strateški plan ZZOTK 2019.-2021. godine

Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2019. godinu

Finansijski plan za 2019. godinu

Dokument okvirnog budžeta 2019-2021 DOB

Program djelatnosti i mjera za 2019. godinu

Plan potrebnih sredstava za 2019. godinu

Smjernice 2019. godina

Operativni program za 2019. godinu