Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – rekonstrukcija kancelarija ZZO TK
Obavještenje o nabavci – rekonstrukcija računarske mreže u ZZO TK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge fiksne telefonije
Odluka o poništenju postupka nabavke – nabavka robe za kafe kuhinju
II Izmjene i dopune Plana nabavki za 2022. godinu
Obavještenje o nabavci – Rekonstrukcija kancelarija u ZZO TK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Fotokopirni papir
Obavještenje o nabavci – Licence
Obavještenje o nabavci – fiksna telefonija
Obavještenje o nabavci – nabavka fotokopirnog papira
Odluka o poništenju postupka – usluge pranja službenih vozila
Odluka o izboru – usluge osiguranja LOT 1
Odluka o izboru – usluge osiguranja LOT 2
Odluka o izboru – usluge osiguranja LOT 3

I Izmjene i dopune Plana nabavki ZZO TK za 2022. godinu
Odluka o odgađanju postupka javne nabavke – bolnička zdravstvena zaštita za 2022
Obavještenje o nabavci – usluge osiguranja
Obavještenje o dodjeli ugovora – Nabavka softvera za potrebe integrisanog zdravstvenog informacionog sistema
Obavještenje o dodjeli ugovora – održavanje ImelBIS i kons.usluge
Odluka o izboru- bolnička zdravstvena zaštita 2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – pregovarački postupak
Odluka o izboru LOT 1 CT
Odluka o izboru LOT 2 MRI
Odluka o izboru LOT 3 – oftalmoloske usluge
Odluka o izboru LOT 4 PAPA test
Odluka o izboru LOT 5 Mamografija

Odluka o izboru za LOT 1 Nabavka softvera – licenci softverskih funkcionalnosti elektronskog medicinskog kartona pacijenta i nadogradnja postojećeg siste
Odluka o izboru za LOT 2 Nabavka softvera – licenci softverskih funkcionalnosti upravljanja i kontrolne mehanizme nad izdavanjem ljekova, ampula i protetskih pom
Odluka o izboru za LOT 3 Nabavka softvera – licenci softverskih funkcionalnosti upravljanja statusom osiguranja osiguranika TK, upravljanje posebnim kategorijama
Odluka o izboru za LOT 4 Nabavka softvera – licenci softverskih funkcionalnosti radiološke dijagnostike i preventive i nadogradnja postojećeg sistema
Odluka o izboru za LOT 5 Nabavka softvera – licenci softverskih funkcionalnosti laboratorijske dijagnostike i nadogradnja postojećeg sistemaOdluka o poništenju postupka javne nabavke usluga vulkanizera i pranja službenih vozila 2022
Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Plan nabavki ZZO TK za 2022. godinu