Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka licenci za antivirus
IV izmjene i dopune Plana nabavki za 2022. godinu
Odluka o poništenju postupka nabavke – desktop aplikacija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kancelarijski materijal
Obavještenje o nabavci – nabavka licenci za antivirus
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – internet – optička veza
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge zaštite na radu i od požara
Obavještenje o dodjeli ugovora – računarska oprema za informatizaciju na području TK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Odluka o izboru – deficitarne usluge LOT 4 – MRI 3T
Odluka o izboru – deficitarne usluge LOT 3 – MRI srca
Odluka o izboru – deficitarne usluge LOT 2 – MRI spektroskopija
Odluka o izboru – deficitarne usluge LOT 1 – PET CT

Obavještenje o nabavci – materijal za opravku i održavanje zgrada
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – zajednička javna nabavka računara i računarske opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kompjuterski materijal 2022
Obavještenje o nabavci – usluge zaštite na radu i od požara
Obavještenje o nabavci – usluge stalnog pristupa internetu – optička veza
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – administrativni materijal
Obavještenje o Javnoj nabavci – nabavka kompjuterskog materijala
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – računarska oprema za informatizaciju
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – održavanje oracle baze podataka i procesa stream-a
Obavještenje o nabavci – usluge DDD
Obavještenje o nabavci – kancelarijski materijall
Obavještenje o nabavci – održavanje oracle baze
Odluka o izboru – nabavka usluga analize radnih mjesta u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
III Izmjene i dopune Plana nabavki za 2022. godinu
Obavještenje o nabavci – računarska oprema za potrebe IZIS-a na području TK
Obavještenje o nabavci – zajednička nabavka – računari i računarska oprema
Obavještenje o nabavci – usluge analize radnih mjesta
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – održavanje vozila LOT 1 – Mirado
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – fizička zaštita
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – unajmljivanje aparata
Odluka o izboru – materijal i sredstva za održavanje čistoće
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru – održavanje vozila LOT 1
Obavještenje o nabavci usluga unajmljivanja fotokopirnih aparata i printera
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – rekonstrukcija računarske mreže u sjedištu ZZO TK II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Opravka i održavanje vozila LOT 1
Obavještenje o nabavci – rekonstrukcija računarske mreže u sjedištu ZZO TK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Opravka i održavanje vozila LOT 2
Obavještenje o nabavci – materijal i sredstva za održavanje čistoće 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluga osiguranja automobila (kasko, autoodgovornost)
Obavještenje o nabavci – usluge opravke i održavanja vozila 2022
Odluka o izboru ponuđača – skrining program LOT 1
Odluka o izboru ponuđača – skrining program LOT 2
Odluka o izboru ponuđača – skrining program LOT 3
Odluka o poništenju postupka – skrining program LOT 4
Obavještenje o nabavci – usluge osiguranja automobila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka automobila 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka računara i računarske opreme 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka kompjuterskog materijala LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka kompjuterskog materijala LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka administrativnog materijala – kancelarijski materijal 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge mobilne telefonije
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – rekonstukcija računarske mreže u sjedištu ZZO TK 2022
Obavještenje o nabavci – nabavka automobila 2022
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – ugovaranje bolničke zdravstvene zaštite za 2022. godinu
Obavještenje o nabavci – nabavka kompjuterskog materijala
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – rekonstrukcija rač.mreže ZZO TK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge štampanja obrazaca recepata
Odluka o izboru – Licence – LOT 1
Odluka o poništenju – Licence – LOT 2
Odluka o izboru – Licence – LOT 3
Odluka o izboru – Licence – LOT 4
Odluka o izboru – Licence – LOT 5
Odluka o izboru – Licence – LOT 6

Obavještenje o nabavci – kancelarijski materijal
Obavještenje o nabavci – računari i računarska oprema
Obavještenje o nabavci – usluge štampanja obrazaca recepata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – rekonstrukcija kancelarija ZZO TK
Obavještenje o nabavci – rekonstrukcija računarske mreže u ZZO TK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge fiksne telefonije
Odluka o poništenju postupka nabavke – nabavka robe za kafe kuhinju
II Izmjene i dopune Plana nabavki za 2022. godinu
Obavještenje o nabavci – Rekonstrukcija kancelarija u ZZO TK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Fotokopirni papir
Obavještenje o nabavci – Licence
Obavještenje o nabavci – fiksna telefonija
Obavještenje o nabavci – nabavka fotokopirnog papira
Odluka o poništenju postupka – usluge pranja službenih vozila
Odluka o izboru – usluge osiguranja LOT 1
Odluka o izboru – usluge osiguranja LOT 2
Odluka o izboru – usluge osiguranja LOT 3

I Izmjene i dopune Plana nabavki ZZO TK za 2022. godinu
Odluka o odgađanju postupka javne nabavke – bolnička zdravstvena zaštita za 2022
Obavještenje o nabavci – usluge osiguranja
Obavještenje o dodjeli ugovora – Nabavka softvera za potrebe integrisanog zdravstvenog informacionog sistema
Obavještenje o dodjeli ugovora – održavanje ImelBIS i kons.usluge
Odluka o izboru- bolnička zdravstvena zaštita 2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – pregovarački postupak
Odluka o izboru LOT 1 CT
Odluka o izboru LOT 2 MRI
Odluka o izboru LOT 3 – oftalmoloske usluge
Odluka o izboru LOT 4 PAPA test
Odluka o izboru LOT 5 Mamografija

Odluka o izboru za LOT 1 Nabavka softvera – licenci softverskih funkcionalnosti elektronskog medicinskog kartona pacijenta i nadogradnja postojećeg siste
Odluka o izboru za LOT 2 Nabavka softvera – licenci softverskih funkcionalnosti upravljanja i kontrolne mehanizme nad izdavanjem ljekova, ampula i protetskih pom
Odluka o izboru za LOT 3 Nabavka softvera – licenci softverskih funkcionalnosti upravljanja statusom osiguranja osiguranika TK, upravljanje posebnim kategorijama
Odluka o izboru za LOT 4 Nabavka softvera – licenci softverskih funkcionalnosti radiološke dijagnostike i preventive i nadogradnja postojećeg sistema
Odluka o izboru za LOT 5 Nabavka softvera – licenci softverskih funkcionalnosti laboratorijske dijagnostike i nadogradnja postojećeg sistemaOdluka o poništenju postupka javne nabavke usluga vulkanizera i pranja službenih vozila 2022
Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Plan nabavki ZZO TK za 2022. godinu