INDEKS REGISTAR INFORMACIJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

Sadržaj Indeksa/registra informacija Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) baziran je odredbama Zakona o slobodi informacija (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/01 i 48/11) (u daljem tekstu: Zakon).
Zavod posjeduje informacije koje se odnose na njegov rad i poslovanje, u koje može biti ostvaren uvid na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom.
Postupak pristupa opisan je u Vodiču o slobodi pristupa informacijama.
Radi spoznaje potencijalnih podnosilaca zahtjeva koje informacije mogu tražiti, daju se informacije koje su pod kontrolom Zavoda.

INFORMACIJE POD KONTROLOM ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

 • Finansijski plan;
 • Izvještaji o poslovanju Zavoda;
 • Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje po kategorijama osiguranja;
 • Troškovi zdravstvenog osiguranja po vrstama troška:
 • Primarna, sekundarna i tercijalna zdravstvena zaštita;
 • Liječenje u inostranstvu,
 • Lijekovi,
 • Ortopedska i druga pomagala,
 • Naknade bolovanja,
 • INO osiguranje,
 • Stručna služba.
Vodič za pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama