Program zdravstvene zaštite za 2020

Izmjene i dopune Finansijskog plana ZZO TK za 2020. godinu
Finansijski plan 2020
Operativni program 2020
Plan potrebnih sredstava 2020
Program mjera 2020
Smjernice ZZOTK 2020
Zaključak vlade za smjernice 2020.
Izmjene DOB-a 2020-2022

Odluka o privremenom finansiranju 01.01.31.03.2020.

Dokument okvirnog budžeta ZZO 2020-2022
Strateški plan ZZO za period 2020-2022