Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge održavanja – laboratorijska dijagnostika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge održavanja – medicinski karton pacijenta
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – centralni finansijski izvještajni modul
Odluka o poništenju postupka – Premještanje opreme za tehničku zaštitu
Odluka o poništenju postupka – kafe kuhinja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – podne obloge
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – internet – optička veza
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – licence za antivirus
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – licence – LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – licence – LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – licence – LOT 3
Odluka o poništenju postupka – licence – LOT 4
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – licence – LOT 5
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – namještaj – police
Odluka o izboru najpovolnijeg ponuđača – LOT 3 – namještaj – kuhinja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1 – kanc.namještaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – računari i računarska oprema
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – konfiguracija mrežnog okruženja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1 – Disaster Recovery
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge unajmljivanja optičkog linka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke LOT 1 – Usluge opravke i održavanja vozila VW
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke LOT 2 – Usluge opravke i održavanja vozila Škoda
Odluka o izboru ponuđača Odluka o izboru ponuđača – LOT 2 – MRI 3T
Odluka o poništenju postupka LOT 3 -WBS
Odluka o poništenju postupka – materijal za održavanje zgrada
Odluka o poništenju postupka LOT 1 – PET CT
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – optički link za bolnički nivo zz
Odluka o izboru – LOT 1 usluge održavanja korisničkih licenci softverskih funkcionalnosti upravljanja
Odluka o izboru – LOT 2 usluge održavanja korisničkih licenci softverskih funkcionalnosti upravljanja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – radiološke dijagnostike i preventive
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka kancelarijskog materijala 2023
Odluka o izboru – MR spektroskopija
Odluka o izboru – MR srca
Odluka o izboru – VMA i Kateholamidi
Odluka o poništenju – LOT 4
Odluka o izboru ponuđača LOT 1 – skrining 2023
Odluka o izboru ponuđača LOT 2 – skrining 2023
Odluka o izboru ponuđača LOT 3 – skrining 2023
Odluka o izboru ponuđača LOT 4 – skrining 2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge održavanja – status osiguranja osiguranika TK
Odluka o izboru najpovoljnieg ponuđača – kancelarijske podne obloge
Odluka o poništenju postupka – ugovaranje bolničke zdravstvene zaštite za 2023.
Odluka o poništenju postupka nabavke – unajmljivanje optičkog linka
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – materijal za opravku i održavanje zgrada
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge fizičke zaštite
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka kancelarijskog materijala
Odluka o izboru ponuđača II – LOT 8 – Porodična medicina 2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge održavanja računara i računarske opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka kompjuterskog materijala – LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje imovine – LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje automobila – LOT 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka softvera za pristup podacima IDDEEA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka kompjuterskog materijala – LOT 2
Odluka o izboru – LOT 2 – osiguranje zaposlenih
Odluka o poništenju postupka – podešavanje barcode čitača
Odluka o poništenju postupka nabavke – roba za kafe kuhinju
Odluka o izboru – farmaceutske usluge – 5 krug
Odluka o poništenju – nabavka mikrovalne pečnice 2023
Odluka o izboru – usluge održavanja softvera
Odluka o izboru – farmaceutske – treći krug (1)
Odluka o izboru – LOT 1 – dijagnostičke procedure 2023
Odluka o izboru – LOT 1 – dijagnostičke procedure 2023 (1)
Odluka o izboru – LOT 2 – dijagnostičke procedure 2023 (1)
Odluka o izboru – LOT 2 – dijagnostičke procedure 2023
Odluka o izboru – LOT 3 – dijagnostičke procedure 2023
Odluka o izboru – LOT 3 – dijagnostičke procedure 2023 (1)
Odluka o izboru – LOT 4 – dijagnostičke procedure 2023 (1)
Odluka o izboru – LOT 4 – dijagnostičke procedure 2023
Odluka o izboru – LOT 5 – dijagnostičke procedure 2023
Odluka o izboru – LOT 5 – dijagnostičke procedure 2023 (1)

Odluka o izboru – nabavka računarske opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – stalni pristup internetu
Odluka o poništenju postupka – ugovaranje produžene medicinske rehabilitacije za 2023. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka fotokopirnog papira
Odluka o poništenju postupka – usluge održavanja sistema centralnog grijanja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – gorivo
Odluka o izboru – farmaceutske – treći krug
Odluka o izboru – usluge zaštite na radu
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge održavanja centralnog grijanja