Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka kancelarijskog materijala
Odluka o izboru ponuđača II – LOT 8 – Porodična medicina 2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge održavanja računara i računarske opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka kompjuterskog materijala – LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje imovine – LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje automobila – LOT 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka softvera za pristup podacima IDDEEA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka kompjuterskog materijala – LOT 2
Odluka o izboru – LOT 2 – osiguranje zaposlenih
Odluka o poništenju postupka – podešavanje barcode čitača
Odluka o poništenju postupka nabavke – roba za kafe kuhinju
Odluka o izboru – farmaceutske usluge – 5 krug
Odluka o poništenju – nabavka mikrovalne pečnice 2023
Odluka o izboru – usluge održavanja softvera
Odluka o izboru – farmaceutske – treći krug (1)
Odluka o izboru – LOT 1 – dijagnostičke procedure 2023
Odluka o izboru – LOT 1 – dijagnostičke procedure 2023 (1)
Odluka o izboru – LOT 2 – dijagnostičke procedure 2023 (1)
Odluka o izboru – LOT 2 – dijagnostičke procedure 2023
Odluka o izboru – LOT 3 – dijagnostičke procedure 2023
Odluka o izboru – LOT 3 – dijagnostičke procedure 2023 (1)
Odluka o izboru – LOT 4 – dijagnostičke procedure 2023 (1)
Odluka o izboru – LOT 4 – dijagnostičke procedure 2023
Odluka o izboru – LOT 5 – dijagnostičke procedure 2023
Odluka o izboru – LOT 5 – dijagnostičke procedure 2023 (1)

Odluka o izboru – nabavka računarske opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – stalni pristup internetu
Odluka o poništenju postupka – ugovaranje produžene medicinske rehabilitacije za 2023. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka fotokopirnog papira
Odluka o poništenju postupka – usluge održavanja sistema centralnog grijanja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – gorivo
Odluka o izboru – farmaceutske – treći krug
Odluka o izboru – usluge zaštite na radu
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge održavanja centralnog grijanja