Ugovorene zdravstvene usluge za 2019. godinu

Ugovor o regulisanu pružanja usluga hiperbarične komore

Pregled ugovorenih usluga bolničke zdravstvene zaštite
Pregled ugovorenih usluga primarne zdravstvene zaštite
Pregled ugovorenih usluga – dijagnostika

ODLUKE O IZBORU

Primarna zdravstvena zaštita

Odluka o izboru – područje općine Banovići
Odluka o izboru – područje općine Čelić
Odluka o izboru – područje općine Doboj Istok
Odluka o izboru – područje općine Gračanica
Odluka o izboru – područje općine Gradačac
Odluka o izboru – područje općine Kalesija
Odluka o izboru – područje općine Kladanj
Odluka o izmjeni Odluke o izboru – područje općine Kladanj
Odluka o izboru – područje općine Lukavac
Odluka o izboru – područje općine Sapna
Odluka o izboru – područje općine Srebrenik
Odluka o izboru – područje općine Teočak
Odluka o izboru – područje Grada Tuzle
Odluka o izboru – područje općine Živinice

Bolnička zdravstvena zaštita

Odluka o izboru – za realizaciju Programa dijela bolničke zdravstvene zaštite
Odluka o izboru – za reaizaciju Programa zdravstvene zaštite nivoa opće bolnice
Odluka o izboru – za realizaciju Programa zdravstvene zaštite – djelatnost Fizijatrija

Dijagnostika

Odluka o izboru – za realizaciju dijagnostičke djelatnosti CT
Odluka o izboru – za realizaciju dijagnostičke djelatnosti MRI
Odluka o izboru – za realizaciju dijagnostičke djelatnosti RAC

Farmaceutske usluge

Odluka o izboru – za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova No1
Odluka o izboru – za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova No2
Odluka o izboru – za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova No3
Odluka o izboru – za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova No4
Odluka o izboru – za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova No5
Odluka o izboru – za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova No6
Odluka o izboru – za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova No7

Javnozdravstvena djelatnost

Odluka o izboru – za realizaciju Programa javnozdravstvene djelatnosti