Finansijski plan ZZO za 2024

DOB 2024-2026
Plan potrebnih sredstava 2024
Program djelatnosti i mjera 2024
Smjernice 2024
Strateški plan ZZOTK 2024.-2026.