U skladu sa odredbama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 14/22), obavještavamo osigurana lica da prosječna mjesečna bruto plaća za period januar-septembar 2022. godine iznosi 1.699,00 KM,  i da za lica koja su prijavljena na lično obavezno zdravstveno osiguranje mjesečni iznos doprinosa za 2023. godinu, od 12 %, je 81,55 KM (ZZO TK 89,80% – 73,23 KM; FOND Solidarnosti FBiH 10,20% – 8,32 KM).

Mjesečni iznos uplate:

ZZO TK 73,23 KM

Fond solidarnosti 8,32 KM

Napominjemo da prema novoj Odluci nema uplata za člana porodice.

Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavez…