U skladu sa odredbama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 14/22), obavještavamo osigurana lica da prosječna mjesečna bruto plaća za period januar-septembar 2021. godine iznosi 1.529,00 KM,  i da za lica koja su prijavljena na lično obavezno zdravstveno osiguranje mjesečni iznos doprinosa za 2022. godinu, od 12 %, je 73,39 KM (ZZO TK 89,80% – 65,90 KM; FOND Solidarnosti FBiH 10,20% – 7,49 KM).

Mjesečni iznos uplate:

ZZO TK 65,90 KM

Fond solidarnosti 7,49 KM

Napominjemo da prema novoj Odluci nema uplata za člana porodice.

Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavez…