U skladu sa odredbama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 14/22), obavještavamo osigurana lica da prosječna mjesečna bruto plaća za period januar-septembar 2023. godine iznosi 1.939,00 KM,  i da za lica koja su prijavljena na lično obavezno zdravstveno osiguranje mjesečni iznos doprinosa za 2024. godinu, od 12 %, je 93,07 KM (ZZO TK 89,80% – 83,58 KM; FOND Solidarnosti FBiH 10,20% – 9,49 KM).

Mjesečni iznos uplate:

ZZO TK 83,58 KM

Fond solidarnosti 9,49 KM

Napominjemo da prema novoj Odluci nema uplata za člana porodice.

Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavez…