Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – fotokopirni papir
Odluka o poništenju postupka – sanacija zuba 2024.
Odluka o poništenju postupka nabavke – nabavka podnih obloga
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – električna energija