Bolnička zdravstvena zaštita 2024
Dijagnostika 2024
Posebni programi 2024
Vanbolnička zdravstvena zaštita 2024


Odluka o izboru ponuđača za usluge sanacije zuba u opštoj anesteziji – 2024


Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za ugovaranje zdravstvene zaštite za 2024. godinu


Odluka o izboru – Papa test
Odluka o izboru – Mamografija


Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 1
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 2
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 3
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 4
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 5
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 6
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 7
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 8
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 9
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 10
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 11
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 12
Odluka o izboru ponuđača vanbol. spec.zz – LOT 13


Odluka o izboru – LOT 1 FOBT 2024
Odluka o izboru – LOT 2 Kolonoskopija 2024
Odluka o izboru – LOT 3 PSA 2024
Odluka o izboru – LOT 4 Zubi 2024
Odluka o izboru ponuđača-LOT 1-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada BANOVIĆI
Odluka o izboru ponuđača-LOT 2-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada ČELIĆ
Odluka o izboru ponuđača-LOT 3-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada DOBOJ ISTOK
Odluka o izboru ponuđača-LOT 4-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada GRAČANICA
Odluka o izboru ponuđača-LOT 5-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada GRADAČAC
Odluka o izboru ponuđača-LOT 6-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada KALESIJA
Odluka o izboru ponuđača-LOT 7-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada KLADANJ
Odluka o izboru ponuđača-LOT 8-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada LUKAVAC
Odluka o izboru ponuđača-LOT 9-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada SAPNA
Odluka o izboru ponuđača-LOT 10-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada SREBRENIK
Odluka o izboru ponuđača-LOT 11-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada TEOČAK
Odluka o izboru ponuđača-LOT 12-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada TUZLA
Odluka o izboru ponuđača-LOT 13-ugovaranje ostalih djel. prim.nivoa zz za 2024.god za područje grada ŽIVINICE


Odluka o dodjeli ugovora – hemodijaliza 2024
Odluka o izboru – apoteke I krug
Odluka o izboru – apoteke II krug
Odluka o izboru – apoteke III krug
Odluka o izboru – apoteke IV krug
Odluka o izboru – apoteka V krug
Odluka o izboru ponuđača – LOT 1 – CT dijagnostika
Odluka o izboru ponuđača – LOT 2 – MRI dijagnostika
Odluka o izboru ponuđača – LOT 3 – Oftalmološke usluge
Odluka o izboru ponuđača – LOT 1 – PAPA test
Odluka o izboru ponuđača – LOT 2 – Mamografija
Odluka o izboru – PM LOT 1 2024
Odluka o izboru – PM LOT 2 2024
Odluka o izboru – PM LOT 3 2024
Odluka o izboru – PM LOT 4 2024
Odluka o izboru – PM LOT 5 2024
Odluka o izboru – PM LOT 6 2024
Odluka o izboru – PM LOT 7 2024
Odluka o izboru – PM LOT 8 2024
Odluka o izboru – PM LOT 9 2024
Odluka o izboru – PM LOT 10 2024
Odluka o izboru – PM LOT 11 2024
Odluka o izboru – PM LOT 12 2024
Odluka o izboru – PM LOT 13 2024
Odluka o izboru ponuđača – PM krug II
Odluka o izboru nivo opće bolnice 2024.
Odluka o dodjeli ugovora – javnozdavstvena djelatnost 2024