Strateški plan Zavoda 2018. – 2020. godina
Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2018. godinuu
Dokument okvirnog budžeta DOB 2018-2020
Smjernice za izradu Finansijskog plana za 2018 godinu
Izmjene i dopune Operativnog programa
Operativni program zdravstvene zaštite
Plan potrebnih sredstava u 2018 godini
Program djelatnosti mjera za 2018 godinu
Finansijski plan za 2018. godinu