Franjevačka 36, 75000 Tuzla
Doprinosi
Pon-pet 07:30-16:00
info@zzotk.ba
Novosti i obavijesti2022-01-04T23:23:42+01:00
1704, 2024

DENIS HUSIĆ imenovan za direktora ZZO TK

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je doc.dr.sci Denisa Husića, za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, na period od četiri godine.

504, 2024

Predstavljen portal e-Pacijent (Foto/Video)

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je na danas održanoj prezentaciji predstavio portal e-Pacijent. Radi se o strateškom projektu i finalizaciji procesa i servisa u implementaciji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Jedan od ključnih elemenata ovog servisa je što se sada pacijenti aktivno uključuju i postaju dio digitalne transformacije zdravstvenog sistema. Putem portala [...]

404, 2024

Sastanak sa predstavnicima turske privatne bolnice Medipol Mega

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog Kantona održan je sastanak koji je okupio predstavnike turske privatne univerzitetske bolnice Medipol Mega i direktora Zavoda, doc.dr.sc. Denisa Husića sa saradnicima. Fokus sastanka bio je na istraživanju mogućnosti za saradnju u oblasti zdravstvene zaštite i pružanja medicinskih usluga. Kako su kazali predstavni Medipol-a, ova [...]

2803, 2024

Ističe rok za izdavanje e-Legitimacije

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje elektronske zdravstvene legitimacije ističe 31.03.2024. godine. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je do sada printao oko 360 hiljada elektronskih zdravstvenih legitimacija (e-Legitimacija). U odnosu na broj osiguranih lica na području Tuzlanskog oko 5% osiguranih lica nisu podnijeli zahtjev za izdavanje e-legitimacije. Osiguranim licima se usluge [...]

2203, 2024

VIDEO: Uskoro uspostava portala e-pacijent

Uskoro primjena digitalnog zdravstvenog kartona u okviru portala e-pacijent. Pacijenti će imati elektronski pristup podacima iz zdravstvenog kartona i medicinskoj dokumentaciji. Individualnim pristupom, portal e-pacijent pruža pristup medicinskoj dokumentaciji, od dijagnostičkih procedura: CT, MR, Oftalmologije, laboratorijskih pretraga i drugih nalaza. Ovo je prvi ovakav pristupni projekat na nivou Bosne i Hercegovine. [...]

1903, 2024

Digitalizacija medicinskog kartona

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) na području Tuzlanskog kantona. Zdravstvene ustanove i nosioci privatne prakse kao i druga pravna i fizička lica, koja u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove iz oblasti zdravstva, dužni su [...]

803, 2024

Propisi za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita

Propisi za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita za radna mjesta: Viši stručni saradnik za sudske i regresne postupke Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 – odluka US, 36/18 i 61/22) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10 i 75/13) Zakon o [...]

1502, 2024

Obračun sredstava u zdravstvu – 2023

U cilju izrade Obračuna sredstava u zdravstvu za 2023. godinu, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je zdravstvenim ustanovama sa područja Tuzlanskog kantona dostavio obrasce za obračun (OZU-c) i Izvod iz Uputstva za izradu OSZ za 2023. godinu. Popunjene obrasce dostaviti najkasnije do 15.03.2024. godine u pisanoj formi na adresu Franjevačka 36, [...]

202, 2024

Propisi za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita

Propisi za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita za radno mjesto – Stručni saradnik za ljudske resurse Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 – odluka US, 36/18 i 61/22) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10 i 75/13) Zakon o upravnom postupku [...]

2401, 2024

Poslovni prostor u TC Sjenjak ponovno otvara vrata osiguranicima Grada Tuzla

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od 24.01.2024. godine ponovno na raspolaganje građanima stavlja poslovni prostor u TC Sjenjak. Osigurana lica sa područja Grada Tuzla ovdje će moći podnositi zahtjeve za izdavanje elektronskih legitimacija (e-Legitimacija). Preuzimanje legitimacija u TC Sjenjak će biti moguće samo za lica koja tek stupaju u osiguranje, odnosno [...]

Go to Top