Javni poziv – prevencija karcinoma kolorektalnog sistema – FOBT
Javni poziv – prevencija karcinoma – kolorektalni sistem

Odluka o izmjeni Javnog poziva – usluge sistematskog pregleda I
Odluka o izmjeni Javnog poziva – usluge sistematskog pregleda II
ANEKS I – usluge sistematskog pregleda
Javni poziv za usluge sistematskog pregleda za radnike ZZO TK

Javni poziv – usluge fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine
Javni oglas za prijem u radni odnos (17.06.2019.)

Dopuna poziva zdravstvenim ustanovama – zapošljavanje mladih kadrova
Poziv zdravstvenim ustanovama – zapošljavanje mladih kadrova
Program zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama – 2019

Javni poziv – prevencija karcinoma prostate
Javni poziv – prevencija karcinoma grlića maternice
Javni poziv – prevencija karcinoma kolorektalnog sistema
Javni poziv – prevencija karcinoma dojke
Javni poziv – zdravstvena zaštita zuba u opštoj anesteziji

Javni poziv – dijagnostičke pretrage u dijelu oftalmologije
Odluka o izmjeni Javnog poziva za Produženu medicinsku rehabilitaciju
Pojasnjenje Javnog poziva za Produzenu medicinsku rehabilitaciju
Javni poziv – Produzena medicinska rehabilitacija
Odluka o izmjeni Javnog poziva za pravne usluge
Javni poziv – pravne usluge
Javni poziv – pruzanje ugostiteljskih usluga i usluga hotelskog smjestaj…
Javni poziv – usluge strucnog obrazovanja
Poziv zdravstvenim ustanovama – zapošljavanje kadrova
Program zaposljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
Odluka o izmjeni Javnog poziva – liste cekanja
Javni poziv – ugovaranje zdravstvenih usluga za koje su formirane liste čekanja
Javni poziv – unajmljivanje poslovnog prostora za potrebe Poslovnice Živinice

Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju usluga hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) za 2019. godin…

Farmaceutske usluge

Javni poziv za dostavu ponuda za pruzanje farmaceutskih usluga za 2019. godinu
Pojasnjenje Javnog poziva za pruzanje farmaceutskih usluga za 2019. godi…

Primarna zdravstvena zaštita

Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Banovići
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Čelić
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Doboj IStok
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Gračanica
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Gradačac
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Kalesija
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Kladanj
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Lukavac
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Sapna
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Srebrenik
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje općine Teočak
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje Grada Tuzla
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite za područje Živinice

Bolnička zdravstvena zaštita

Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa dijela bolničke zdravstvene zaštite
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite nivoa Opće bolnice
Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite – zdravstvena djelatnost – Fizijatrija

Javnozdravstvena djelatnost

Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa javnozdravstvene djelatnosti

Odluka o pokretanju postupka dodjele ugovora za pružanje usluga zdravstvene zaštite za osigurana lica

Dijagnostika

Javni poziv za dostavu ponuda za realizaciju dijagnostičkih pretraga u dijelu oftalmologije
Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga bolničke i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti CT
Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga bolničke i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti MRI
Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga bolničke i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti RAC