Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici Kolegija održanog 06.04.2023. godine donijela stav kojim se podržava Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona i inicijativa poslanika u Skupštini o ukidanju uplate premije osiguranja.

Na osnovu Stava Vlade Tuzlanskog kantoina osigurana lica više nisu u obavezi uplaćivati premiju osiguranja, obavezu plaćanja preuzet će Vlada Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona će u pripremi Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu planirati sredstva koja će doznačiti Zavodu na ime dijela planiranih prihoda po ovom osnovu za 2023. godinu.

Sva osigurana lica koja su izvršila uplatu premije osiguranja moći će izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Vezan tekst