Privatne ustanove i ordinacije

NAZIV ADRESA TELEFON MAIL
ZU Poliklinika Azabagić Tuzla Mitra Trifunovića Uče 21 035 302 010 kontakt@poliklinika-azabagic.ba
ZU Specijalna bolnica MIB Tuzla Alekse Šantića 8 035 309 100 info@mib.institute
Specijalna bolnica Plava Medical Group Tuzla Treće Tuzlanske brigade 7 035 393 111 info@plavapoliklinika.ba
PZU Poliklinika Vaše zdravlje Tuzla Ismeta Mujezinovića 26 035 277 292 info@vasezdravlje.ba
PZU Medical Irac Tuzla Krečanska 17 035 366 600 poliklinikairac@gmail.com
SZU Poliklinika Vitalis Mostar Vukovarska bb 035 310 210 info@poliklinikavitalis.com
Privatna ordinacija Opšte medicine Salus Dragodol 25 035 289 500 ordinacijasalustuzla@gmail.com
Ordinacija porodične medicine Primara Đure Đakovića 48 035 205 345 primara@alajbaci.ba
Ordinacija porodične medicine Dr. Djedović Krečanska 17 035 366 600 poliklinikairac@gmail.com
Ordinacija porodične medicine Dr. Jahić Mehmedalije M. Dizdara 46 035 255 303 ordinacijaporodicnemedicine@gmail.com
Ordinacija porodične medicine Dr. Kočić Esada Taslidžića 10 061 868 438 intersenko@bih.net.ba
Ordinacija porodične medicine Dr. Asim Đuzić Kulina bana bb 035 415 362 drasimdjuzic@gmail.com
Ordinacija porodične medicine Dr. Azabagić Mitra Trifunovića Uče 21 061 731 900 amirazabagic@gmail.com
NAZIV ADRESA TELEFON MAIL