wdt_ID naziv adresa telefon e-mail
1 ZU Poliklinika Azabagić Tuzla Mitra Trifunovića Uče 21 035 302 010 kontakt@poliklinika-azabagic.ba
2 ZU Specijalna bolnica MIB Tuzla Alekse Šantića 8 035 309 100 info@mib.institute
3 Specijalna bolnica Plava Medical Group Tuzla Treće Tuzlanske brigade 7 035 393 111 info@plavapoliklinika.ba
4 PZU Poliklinika Vaše zdravlje Tuzla Ismeta Mujezinovića 26 035 277 292 info@vasezdravlje.ba
5 PZU Medical Irac Tuzla Krečanska 17 035 366 600 poliklinikairac@gmail.com
6 SZU Poliklinika Vitalis Mostar Vukovarska bb 035 310 210 info@poliklinikavitalis.com
7 Privatna ordinacija Opšte medicine Salus Dragodol 25 035 289 500 ordinacijasalustuzla@gmail.com
8 Ordinacija porodične medicine Primara Đure Đakovića 48 035 205 345 primara@alajbaci.ba
9 Ordinacija porodične medicine Dr. Djedović Krečanska 17 035 366 600 poliklinikairac@gmail.com
10 Ordinacija porodične medicine Dr. Jahić Mehmedalije M. Dizdara 46 035 255 303 ordinacijaporodicnemedicine@gmail.com
naziv adresa telefon e-mail