Deficitarne zdravstene usluge

Ugovorene usluge

NOVOSTI I OBAVIJESTI

Obračun sredstava u zdravstvu – 2023

15. Februara 2024.|

U cilju izrade Obračuna sredstava u zdravstvu za 2023. godinu, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je zdravstvenim ustanovama sa područja Tuzlanskog kantona dostavio obrasce za obračun (OZU-c) i Izvod iz Uputstva za izradu OSZ za [...]

I redovna sjednica Upravnog odbora

16. Januara 2024.|

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona održao je svoju I redovnu sjednicu u 2024. godini. Jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red. U okviru 1. i 2. tačke dnevnog reda usvojeni su zapisnici i izvještaji [...]

Održan sastanak sa ustanovama za socijalno zbrinjavanje

15. Januara 2024.|

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima Ustanova za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu i obrazovanje, Pazarić i Drin Fojnica. Predstavnici socijalnih ustanova ovom prilikom su ukazali na problem u vezi [...]

Produžen rok za izdavanje e-legitimacija

3. Januara 2024.|

Obavještavamo osigurana lica da je rok za izdavanje e-legitimacija produžen do 31.03.2024. godine. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je do sada printao oko 353 hiljade elektronskih zdravstvenih legitimacija (e-Legitimacija). U odnosu na broj osiguranih lica [...]

Poslovnice ZZO TK

PRETRAGA

ORTOPEDSKA POMAGALA

Ortopedska i druga pomagala, stomatološko – protetska pomoć i stomatološko – protetska pomagala, propisane opštim aktima Zavoda.

SPISAK POMAGALA

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Da li je produžen rok za premiju osiguranja? Da li sam dužan uplatiti premiju osiguranja? Da li ima praavo na refundaciju sredstava? I mnoga druga pitanja i odgovori …

PREGLED

VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI

Kako smo radi epidemiološke situacije dali određene preporuke osiguranim licima, odnosno da izbjegavaju dolaske u poslovnice zdravstvenog osiguranja bez stvarne potrebe …

PREGLED

UGOVORNE USTANOVE

0
BOLNICE
0
DOMOVA ZDRAVLJA
0
PRIVATNIH USTANOVA
0
APOTEKA

OPŠIRNIJE

Portal za vakcinaciju

Ovdje se možete prijaviti za vakcinaciju protiv COVID-19 na području Tuzlanskog kantona.

PRIJAVA

ISO 9001:2015

Usluge ostvarenja prava osiguranih lica, zakonskom i blagovremenom ostvarenju tih prava, pružanje stručne pomoći u ostvarenju prava i zaštite njihovih interesa

OPŠIRNIJE

Prava osiguranih lica

Lijekovi, Ortopedska pomagala, Medicinska rehabilitacija, Premija osiguranja ostala prava osiguranih lica.

PREGLED

Primjedbe, pohvale i pritužbe

Zavod se trudi da komunikacijom sa osiguranicima unaprijedi svoje usluge, stoga pozivamo da nam pišete, uputite primjedbe ili pohvale, koje će nam pomoći u poboljšanju rada.
U ovo polje unesite Vaše ime.