Preuzimanje elektronskih zdravstvenih legitimacija

Info za osigurana lica

NOVOSTI I OBAVIJESTI

Počinje uplata premije osiguranja

4. Januara 2023.|

Obavještavamo osigurana lica da od četvrtka, 05.01.2023. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2023. godinu. Visina premije osiguranja iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog [...]

Demant na tekst objavljen 29.12.2022. na portalu RTV Slon

30. Decembra 2022.|

Demant Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na netačne navode objavljene na portalu RTV Slon i na društvenim mrežama ove medijske kuće. Povodom objavljivanja neprovjerenih i netačnih informacija koje je saopštenjem za javnost objavio Upravni odbor [...]

Digitalizacija uputnica za oftalmološke pretrage

29. Decembra 2022.|

Obavještavamo osigurana lica da početkom naredne godine kreće proces digitalizacije uputnica za oftalmološke pretrage. U okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), Zavod je ranije je inovirao i unaprijedio postupak propisivanja i izdavanja elektronskih uputnica za [...]

XIV sjednica Upravnog odbora

27. Decembra 2022.|

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona održao svoju XIV redovnu sjednicu. Usvojeni su zapisnici i izvještaji sa ranije održanih redovnih i telefonskih sjednica. U okviru tačke 4. dnevnog reda razmatrane su i usvojene sljedeće [...]

Saglasnost za ostvarivanje prava na BMPO

22. Decembra 2022.|

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica da od 01.01.2023. godine ovaj Zavod više neće biti nadležan za izdavanje saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju. Zakonom o izmjenama i dopunama  Zakona o [...]

Poslovnice ZZO TK

PRETRAGA

ORTOPEDSKA POMAGALA

Ortopedska i druga pomagala, stomatološko – protetska pomoć i stomatološko – protetska pomagala, propisane opštim aktima Zavoda.

SPISAK POMAGALA

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Da li je produžen rok za premiju osiguranja? Da li sam dužan uplatiti premiju osiguranja? Da li ima praavo na refundaciju sredstava? I mnoga druga pitanja i odgovori …

PREGLED

VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI

Kako smo radi epidemiološke situacije dali određene preporuke osiguranim licima, odnosno da izbjegavaju dolaske u poslovnice zdravstvenog osiguranja bez stvarne potrebe …

PREGLED

UGOVORNE USTANOVE

0
BOLNICE
0
DOMOVA ZDRAVLJA
0
PRIVATNIH USTANOVA
0
APOTEKA

OPŠIRNIJE

Portal za vakcinaciju

Ovdje se možete prijaviti za vakcinaciju protiv COVID-19 na području Tuzlanskog kantona.

PRIJAVA

ISO 9001:2015

Usluge ostvarenja prava osiguranih lica, zakonskom i blagovremenom ostvarenju tih prava, pružanje stručne pomoći u ostvarenju prava i zaštite njihovih interesa

OPŠIRNIJE

Prava osiguranih lica

Lijekovi, Ortopedska pomagala, Medicinska rehabilitacija, Premija osiguranja ostala prava osiguranih lica.

PREGLED

Primjedbe, pohvale i pritužbe

Zavod se trudi da komunikacijom sa osiguranicima unaprijedi svoje usluge, stoga pozivamo da nam pišete, uputite primjedbe ili pohvale, koje će nam pomoći u poboljšanju rada.
U ovo polje unesite Vaše ime.