Preuzimanje elektronskih zdravstvenih legitimacija

Info za osigurana lica

NOVOSTI I OBAVIJESTI

Uručene prve elektronske zdravstvene legitimacije

24. Juna 2022.|

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona izdao je prve elektronske zdravstvene legitimacije za manju grupu osiguranih lica, odnosno za jedan dio pripadnika najvećih boračkih odlikovanja i ratnih vojnih invalida, te porodica šehida. Pored direktora Zavoda, Denisa [...]

Rok za uplatu premije osiguranja do 31/07/22

2. Juna 2022.|

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da je na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, rok za uplatu premije osiguranja produžen do 31.07.2022. godine. Visina premije osiguranja za 2022. godinu iznosi 20,00 [...]

Propisi za pripremu ispita

14. Maja 2022.|

U nastavku teksta možete preuzeti propise za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita po Javnom oglasu od 30.04.2022. godine. Propisi za pripremu pismenog i usmenog ispita za radno mjesto: “Šef Odsjeka za ljudske resurse i [...]

Poslovnice ZZO TK

PRETRAGA

ORTOPEDSKA POMAGALA

Ortopedska i druga pomagala, stomatološko – protetska pomoć i stomatološko – protetska pomagala, propisane opštim aktima Zavoda.

SPISAK POMAGALA

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Da li je produžen rok za premiju osiguranja? Da li sam dužan uplatiti premiju osiguranja? Da li ima praavo na refundaciju sredstava? I mnoga druga pitanja i odgovori …

PREGLED

VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI

Kako smo radi epidemiološke situacije dali određene preporuke osiguranim licima, odnosno da izbjegavaju dolaske u poslovnice zdravstvenog osiguranja bez stvarne potrebe …

PREGLED

UGOVORNE USTANOVE

0
BOLNICE
0
DOMOVA ZDRAVLJA
0
PRIVATNIH USTANOVA
0
APOTEKA

OPŠIRNIJE

Portal za vakcinaciju

Ovdje se možete prijaviti za vakcinaciju protiv COVID-19 na području Tuzlanskog kantona.

PRIJAVA

ISO 9001:2015

Usluge ostvarenja prava osiguranih lica, zakonskom i blagovremenom ostvarenju tih prava, pružanje stručne pomoći u ostvarenju prava i zaštite njihovih interesa

OPŠIRNIJE

Prava osiguranih lica

Lijekovi, Ortopedska pomagala, Medicinska rehabilitacija, Premija osiguranja ostala prava osiguranih lica.

PREGLED

Primjedbe, pohvale i pritužbe

Zavod se trudi da komunikacijom sa osiguranicima unaprijedi svoje usluge, stoga pozivamo da nam pišete, uputite primjedbe ili pohvale, koje će nam pomoći u poboljšanju rada.
U ovo polje unesite Vaše ime.