Odluka o izmjeni Javnog poziva – prodaja motornih vozila
Javni poziv – treća prodaja putničkih motornih vozila

Javni poziv – druga prodaja motornih vozila u vlasništvu Zavoda 2020
Javni poziv – prodaja putničkih motornih vozila u vlasništvu Zavoda – 2020
Javni poziv – izbor banaka za investiranje
Odluka o poništenju postupka – fizička i tehnička zaštita 2020
Javni poziv – fizička i tehnička zaštita 2020

Pojašnjenje Javnog poziva

Odluka o izmjeni javnog poziva za medicinsku rehabilitaciju – kardio
Javni poziv – produžena medicinska rehabilitacija – kardio


Primarna zdravstvena zaštita

Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Banovići 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Čelić 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Doboj Istok 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Gračanica 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Gradačac 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Kalesija 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Kladanj 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Lukavac 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Sapna 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Srebrenik 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Teočak 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Tuzla 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – Živinice 2020


Bolnička zdravstvena zaštita

Javni poziv – Dio Programa bolničke zdravstvene zaštite 2020
Javni poziv – Program zdravstvene zaštite – nivo opće bolnice 2020


Dijagnostička djelatnost

Javni poziv – bolnička i vanbolnička dijagnostika – CT 2020
Javni poziv – bolnička i vanbolnička dijagnostika – MRI 2020
Javni poziv – bolnička i vanbolnička dijagnostika – RAC 2020
Javni poziv – dijagnostičke pretrage u dijelu oftalmologije

Odluka o izmjeni Javnog poziva – CT za 2020
Aneks 1 – Obrazac za cijenu – CT za 2020


Farmaceutske usluge

Javni poziv – farmaceutske usluge 2020


Javni poziv za istraživanje interesa za pružanje usluga poslovnih banaka bez naknade

Javni poziv – pružanje usluga stručnog obrazovanja i usavršavanja
Javni poziv – pružanje ugostiteljskih usluga i usluga hotelskog smještaj…
Javni poziv – pružanje pravnih usluga