VI Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu
Obavještenje o poništenju postupka nabavke – Licence – LOT 1
Obavještenje o dodjeli ugovora – Licence – LOT 2, 3 i 4

Ispravka obavještenja o nabavci – IZIS

V Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu
Obavještenje o dodjeli ugovora – nabavka računara
Obavještenje o nabavci – integrisanog zdravstvenog informacionog sistema
Odluka o izboru – LOT 2 – usluge štampanja
Odluka o izboru – licence LOT 2
Odluka o izboru – licence LOT 3
Odluka o izboru – licence LOT 4

Odluka o izboru – sitan inventar II
Odluka o izboru – nabavka namještaja
Odluka o poništenju – nabavka stolarije
Odluka o izboru – nabavka računara LOT 1
Odluka o izboru – nabavka računara LOT 2
Odluka o izboru – videonadzor, protuprepadna zaštita

Odluka o poništenju – LOT 1 – Licence
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kompjuterski materijal
Obavještenje o nabavci – usluge štampanja
Obavještenje o nabavci – sitan inventar II
Odluka o izboru – materijala za opravku i održavanje

IV Izmjene i dopune plana nabavki zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlans…
Obavještenje o nabavci – namještaj
Obavještenje o nabavci – zamjena stolarije
Obavještenje o nabavci – Licence
Obavještenje o nabavci – oprema za kontrolu radnog vremena
III Izmjene i dopune plana nabavki zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlan…
Obavještenje o nabavci – nabavka materijala za opravku i održavanje računara i mrežne opreme
Obavještenje o nabavci – nabavka računara i računarske opreme
Izmjene i dopune plana nabavki Zavoda zdravstvenog Tuzlanskog kantona za 2020. godinu II

Odluka o izboru – usluge održavanja računara i računarske opreme
Odluka o poništenju postupka nabavke – materijal za opravku
Odluka o poništenju postupka nabavke računara i računarske opreme
Odluka o izboru – nabavka kompjuterskog materijala
Odluka o izboru – nabavka klima uređaja

Obavještenje o poništenju postupka nabavke – računari i računarska oprema po ranijem Javnom pozivu
Obavještenje o nabavci – usluge održavanja računara i računarske opreme
Obavještenje o nabavci – materijal za opravku i održavanje računarske i …

Javni poziv – usluge fizičke zaštite ljudi i imovine

Ispravka Obavještenja o nabavci – nabavka računara i računarske opreme
Obavještenje o nabavci (prečišćeni tekst) – nabavka računara i računarsk…
Obavještenje o nabavci – računarska oprema i backup uređaji
Odluka o izboru – sitni inventar
Izmjene i dopune Plana nabavki ZZO TK – 2020. godina I
Obavještenje o nabavci – sitni inventar
Obavještenje o nabavci – nabavka klima uređaja
Odluka o izboru – Administrativni materijal 2020.
Odluka o izboru – gorivo
Obavještenje o nabavci – kompjuterski materijal
Obavještenje o nabavci – administrativni materijal 2020
Odluka o izboru – usluge štampanja obrazaca recepata
Obavještenje o nabavci – nabavka goriva za službena vozila
Obavještenje o dodjeli ugovora – unajmljivanje optičkog linka
Obavještenje o nabavci – usluge štampanja obrazaca recepata
Obavještenje o dodjeli ugovora – internet – bežična veza

Plan javnih nabavki 2020
Obavještenje o dodjeli Ugovora – održavanje posl.softvera ImelBIS 2020
Odluka o izboru – održavanje softvera ImelBis i konsultantske usluge

Odluka o izboru – usluge optičkog linka – po Rješenju URŽ-a
Informacija – provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Odluka o izboru – Krečenje prostorija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje imovine LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje zaposlenih LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje automobila LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge pristupa internetu – žičana veza
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge pristupa internetu – bežična veza