Izmjene i dopune Finansijskog plana – 2023 – II

Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2023
Finansijski plan za 2023. godinu

DOB ZZOTK 2023-2025
Izmjene i dopune DOB-a 2023-2025
Plan potrebnih sredstava 2023
Program mjera za 2023
Smjernice za izradu FP za 2023
Strateški plan ZZOTK za 2023