Bolnička zdravstvena zaštita
Javni poziv za realizaciju Programa zdravstvene zastite nivoa opce bolnice
Odluka o izboru – Fizijatrija kao nastavak bolnickog lijecenja
Odluka o izboru ponudjaca – Prograd dijela bolnicke zdravstvene zastite – PROGRAM
Odluka o izboru ponudjaca – Program zdravstvene zastite nivoa opce bolnice – Gracanica – Doboj Istok
Pojasnjenje javnog poziva – Fizijatrija
Javni poziv za za realizaciju dijela Programa zdravstvene zastite – Fizijatrija kao nastavak bolnickog lijecenja
Javni poziv za za realizaciju Programa dijela bolnicke zdravstvene zastite

Dijagnostika
Odluka o izboru za realizaciju dijagnostickih pretraga u dijelu oftalmologije
Odluka o izboru ponudjaca – Dijagnostika – RAC
Javni poziv za pružanje usluga dijagnostickih pretraga u dijelu oftalmologije
Odluka o izboru ponudjaca – Dijagnostika – CT
Odluka o izboru ponudjaca – Dijagnostika – MRI
Javni poziv za pružanje usluga – RAC dijagnostika
Javni poziv za pružanje usluga – CT dijagnostika
Javni poziv za pružanje usluga – MRI dijagnostika

Javnozdravstvena djelatnost
Odluka o izboru ponudjaca – javnozdravstvena djelatnost
Javni poziv za realizaciju programa javnozdravstvene djelatnosti

Primarna zdravstvena zaštita
Odluka o izboru za realizaciju programa zz za podrucje grada Tuzla
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Teocak
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Zivinice
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Srebrenik
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Sapna
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Lukavac
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Kalesija
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Kladanj
Javni poziv za podrucje opcine Zivinice
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Gradacac
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Gracanica
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Doboj Istok
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Celic
Odluka o izboru ponudjaca – podrucje opcine Banovici
Javni poziv za podrucje opcine Teocak
Javni poziv za podrucje opcine Srebrenik
Javni poziv za podrucje opcine Sapna
Javni poziv za podrucje opcine Lukavac
Javni poziv za podrucje opcine Doboj Istok
Javni poziv za podrucje opcine Gracanica
Javni poziv za podrucje opcine Gradacac
Javni poziv za podrucje opcine Kalesija
Javni poziv za podrucje opcine Kladanj
Javni poziv za podrucje grada Tuzla
Javni poziv za podrucje opcine Celic
Javni poziv za podrucje opcine Banovici

Usluge po ustanovama
Bolnicka zdravstvena zastita – ugovorene usluge po ustanovama
Dijagnostika – ugovorene usluge po ustanovama
Primarna zdravstvena zastita – ugovorene usluge za 2018. godinu po ustanovama