Plan borbe protiv korupcije

sa akcionim planom

PREUZMI

Plan integriteta

Plan integriteta

PREUZMI

Obrazac za prijavu korupcije

Obrazac za prijavu korupcije

PREUZMI

Izvještaj tima za borbu protiv korupcije

za period 2018 - 2019

PREUZMI