2023

Ugovorene usluge za 2023. godinu

OPŠIRNIJE

2022

Ugovorene usluge za 2022. godinu

OPŠIRNIJE

2021

Ugovorene usluge za 2021. godinu

OPŠIRNIJE

2020

Ugovorene usluge za 2020. godinu

OPŠIRNIJE

2019

Ugovorene usluge za 2019. godinu

OPŠIRNIJE

2018

Ugovorene usluge za 2018. godinu

OPŠIRNIJE

2017

Ugovorene usluge za 2017. godinu

OPŠIRNIJE