Pojašnjenje Javnog poziva – pružanje deficitarnih usluga za 2022. godinu
Javni poziv – pružanje deficitarnih usluga za 2022. godinu
Javni poziv – za dostavu ponuda u postupku prodaje stalnih sredstava – putničkog motornog vozila 2022
Javni poziv
Odluka o izboru ponuđača u postupku za dodjelu ugovora za pružanje usluga BMPO 2022
Odluka o odgađanju postupka – ugovaranje bolničke zdravstvene zaštite za 2022. godinu
Javni poziv – za dostavu ponuda za ugovaranje bolničke zdravstvene zaštite za 2022. godinu
Javni poziv za ugovaranje skrining Programa za 2022 – ponovljeni Javni poziv
Pojašnjenje Javnog poziva za dostavu ponuda za ugovaranje skrining Programa za 2022. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje skrining Programa za 2022. godinu
Program skrining – 2022
Odluka o poništenju javnog poziva za izbor banaka
Odluka o izboru- bolnička zdravstvena zaštita 2022.
Javni poziv za izbor banaka za investiranje sa prilozima
Odluka o izmjeni Javnog poziva za dostavu ponuda za nabavku pravnih usluga za 2022. godinu
Javni poziv za nabavku pravnih usluga za 2022. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku hotelskih i ugostiteljskih uslu…
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja – razni seminari i edukacije u 2022. godini
Odluka o izmjeni Javnog poziva za dostavu ponuda za ugovaranje dijagnost…
Odluka o izmjeni Javnog poziva za dostavu ponuda za ugovaranje bolničke …
Odluka o izboru ponuđača u postupku za dodjelu ugovora za pružanje usluga biomedicinski potpomognute oplodnje II 2022
Odluka o izboru ponuđača u postupku za dodjelu ugovora za pružanje usluga biomedicinski potpomognute oplodnje za 2022. godinu
Odluka o odgađanju postupka za dostavu ponuda za ugovaranje produžene medicinske rehabilitacije za 2022. godinu
Odluka o izboru ponuđača – medicinska rehabilitacija
Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje usluga zdravstvene zaštite z…
Javni poziv za zdravstvene ustanove za zaključivanje ugovora po Programu…

LOT 1 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijalis…
LOT 2 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijalis…
LOT 3 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijalis…
LOT 4 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijalis…
LOT 5 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijalis…
LOT 6 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijalis…
LOT 7 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijalis…
LOT 8 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijalis…
LOT 9 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijalis…
LOT 10 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijali…
LOT 11 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijali…
LOT 12 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijali…
LOT 13 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vanbolnička specijali…
Odluka o izboru ponuđača – LOT 1 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 2 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 3 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 4 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 5 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 6 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 7 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 8 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 9 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 10 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 11 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 12 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 13 – ostale djelatnosti 2022
Odluka o izboru ponuđača – zz nivo opće bolnice 2022.
Odluka o izboru – apoteke 2022 – Treći krug otvaranja

Odluka o izboru ponuđača – LOT 1 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 2 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 3 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 4 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 5 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 6 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 7 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 8 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 9 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 10 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 11 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 13 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022
Odluka o izboru ponuđača – LOT 12 – ugovaranje usluga porodične medicine 2022

Odluka o izboru ponuđača – farmaceuske usluge 2022. I krug otvaranja
Odluka o izboru ponuđača – farmaceuske usluge 2022. II krug otvaranja Odluka o odgađanju postupka – ugovaranje bolničke zz za 2022. god
Odluka o odgađanju postupka – ugovaranje dijagnostičke procedure za 2022. god

Odluka o ispravci tehničke greške – Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje ostalih djelatnosti primarnog nivoa zdr. zašt. za 2022. godinu
Odluka o ispravci tehničke greške – Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje vanbolničke specijalističko konsultativne zdr. zašt. za 2022. godinu
Odluka o ispravci tehničke greške – Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje bolničke zdr. zašt. za 2022. godinu
Odluka o ispravci tehničke greške – Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje zdr. zašt. nivoa opće bolnice za područje Gračanice i Doboj Istoka i grav. područja za 2022
Odluka o ispravci tehničke greške – Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje produžene medicinske rehabilitacije za 2022. godinu
Odluka o ispravci tehničke greške – Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje dijagnostičke procedure za 2022. godinu
Odluka o ispravci tehničke greške – Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje farmaceutskih usluga za 2022. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje Porodične medicine za 2022. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje ostalih djelatnosti primarnog nivoa zdr. zašt. za 2022. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje vanbolničke specijalističko konsultativne zdr. zašt. za 2022. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje bolničke zdr. zašt. za 2022. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje zdr. zašt. nivoa opće bolnice za područje Gračanice i Doboj Istoka i grav. područja za 2022. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje produžene medicinske rehabilitacije za 2022. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje dijagnostičke procedure za 2022. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za ugovaranje farmaceutskih usluga za 2022. godinu