U “Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 48/16 objavljene su nove izmjene Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjenu upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (u daljem tekstu: Pravilnik).

Zadnjom izmjenom Pravilnika u članu 26. iza stava 2. dodat je novi stav 3. koji glasi: “Mjesečnu prijavu uplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima dobrovoljni osiguranik podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem obrasca JS3310 istog, a najkasnije narednog dana od dana uplate doprinosa.”

Prema navedenoj izmjeni osiguranik koji je osiguran po osnovu ličnog obaveznog osiguranja je dužan odmah po uplati, a najkasnije narednog dana obratiti se poslovnici zdravstvenog osiguranja nadležnoj po mjestu prebivališta gdje će dostaviti dokaz o uplati mjesečnog doprinosa za lično obavezno osiguranje.

Poslovnica zdravstvenog osiguranja nadležna po mjestu prebivališta je dužna odmah popuniti obrazac JS 3310 (Prijava uplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje i zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima).
Tako ispunjeni obrazac, referent zdravstvenog osiguranja predaje osiguraniku koji je dužan isti dan predat ga nadležnoj ispostavi Poreske uprave.

Iznos doprinosa
Uputstvo o ličnom obaveznom zdravstvenom osiguranju
Uputstvo o uplati na odvojene račune