Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za period januar – septembar 2018. godine
Izvještaj o izvršenju Programa lijekova za period januar – septembar 2018. godine
Izvještaj o izvršenju Programa lijekova za period januar – juni 2018. godine
Izvjestaj o izvrsenju Finansijskog plana za period januar – mart 2018. godine
Izvjestaj o izvrsenju Programa lijekova za period januar – mart_2018. godine
Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za period januar – juni 2018. godine
Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2018. godinu
Izvještaj o izvršenju Programa lijekova za 2018. godinu