Odluka o izboru – računari II
Odluka o izboru – rekonstrukcija III

Obavještenje o nabavci – usluge unajmljivanja optičkog linka
Obavještenje o nabavci – usluge osiguranje
Obavještenje o nabavci – internet – bežična veza
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (II rangirani) za usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije

Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke – usluge stalnog pristu…
Obavještenje o nabavci – usluge stalnog pristupa internetu – žičana veza…
Obavještenje o nabavci – rekonstrukcija III
Obavještenje o nabavci – računari i računarska oprema
Obavještenje o poništenju – računari
Odluka o poništenju – žičana veza
Odluka o poništenju – računari u računarska oprema
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – prevencija kolorektalnog karcinoma
Odluka o izboru – usluge dezinfekcije deratizacije i dezinsekcije
Odluka o izboru – dorada aplikacija DMS
Obavještenje o nabavci – žičana veza
Odluka o poništenju – nabavka el.kartica
Obavještenje o nabavci – usluge krečenja II
Obavještenje o poništenju postupka – nabavka el.kartica za zdravstvene l…
Odluka o izboru – Licence IV
Odluka o izboru- održavanje vozila II
Odluka o izboru – Računari i računarska oprema
Odluka o izboru – IMEL BIS
Odluka o izboru – sistematski pregled radnika ZZO TK
Obavještenje o nabavci – Licenci
informacija o pregovaračkom postupku – usluga dorade aplikacije za DMS
Odluka o poništenju – licence
Odluka o izboru – karcinom kolerektalnog
Odluka o izboru – dorada softvera za lijekove
Obavještenje o nabavci – usluge opravki i održavanja vozila Zavoda
Odluka o izboru – Namještaj
Obavještenje o nabavci – nabavka računara i računarske opreme
Odluka o poništenju – DMS

Obavještenje o nabavci – licence II

Odluka o poništenju – LOT 2 i LOT 3
Odluka o izboru – LOT 1 LOT 4 i LOT 5
Obavještenje o nabavci – usluge opravki i održavanja vozila
Obavještenje o nabavci – nabavka namještaja
Odluka o izboru – unamljivanje fotokopirnih aparata
Odluka o izboru – održavanje računara i računarske opreme
Odluka o poništenju- prevencija karcinoma kolorektalnog sistena – LOT 1
Odluka o izboru – prevencija karcinoma maternice
Odluka o izboru – prevencija karcinoma prostate
Odluka o izboru – prevencija karcinoma kolorektalnog sistena – LOT 2
Odluka o izboru – prevencija karcinoma dojke

Informacija o pregovaračkom postupku – dorada aplikacije za DMS
Odluka o izboru – krečenje prostorija
Odluka o izboru – fizička i tehnička zaštita
Obavještenje o nabavci – rekonstrukcija kancelarija u sjedištu ZZO TK
Obavještenje o nabavci – usluge unamljivanja fotokopirnih aparata
Izmjene Plana javnih nabavki 2019.-IV izmjene
Odluka o izboru – potrošni materijal za opremu za štampanje el.legitimac…
Odluka o poništenju – Licence II
Odluka o izboru – nabavka klima uređaja
Obavještenje o nabavci – usluge održavanja računara i računarske opreme
Odluka o poništenju – rekonstrukcija II
Odluka o izboru – računarska i mrežna oprema

Odluka o poništenju – radovi – rekonstrukcija kancelarija
Obavještenje o nabavci – nabavka klima uređaja
Obavještenje o nabavci – potrošni materijal
Odluka o izboru – osiguranje imovine
Obavještenje o nabavci – radovi – rekonstrukcija kancelarija u sjedištu …
Odluka o izboru – oftalmologija za 2019. godinu
Odluka o izboru – programiranje
Odluka o poništenju – Nabavka potrošnog materijala za štampanje elektronskih legitimacija
Obavještenje o nabavci – Licence
Obavještenje o nabavci – materijal za opravku i održavanje računarske i mrežne opreme
Obavještenje o nabavci – nabavka potrošnog materijala
Odluka o izboru – štampa obrazaca
Obavještenje o nabavci – osiguranje imovine
Odluka o poništenju – Licence LOT 1 i LOT 5
Odluka o izboru – Licence LOT 2
Odluka o izboru – Licence LOT 3
Odluka o izboru – Licence LOT 4
Obavještenje o nabavci – usluge održavanja kopir i faks aparata
Obavještenje o nabavci – usluge programiranja
Odluka o izboru – Sitni inventar II
Odluka o izboru – štampači
Obavještenje o dodjeli Ugovora – nabavka putničkih automobila
Obavještenje o nabavci – softver za ino osiguranje
Odluka o poništenju – Održavanje kopir i faks aparata
Odluka o izboru – Unajmljivanje aparata za fotokopiranje
Odluka o izboru – Održavanje klima uređaja

Odluka o izboru – Administrativni materijal
Odluka o izboru – LOT 1 – Fiksna telefonija
Odluka o izboru – LOT 2 – Mobilna telefonija
Obavještenje o nabavci – usluge štampanja obrazaca
Izmjene plana – Javne nabavke (april 2019)
Odluka o poništenju – ortopedska pomagala
Odluka o izboru – Kompjuterski materijal
Odluka o izboru – automobili
Odluka o poništenju – Sitan inventar
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Osiguranje imovine
Odluka o poništenju Odluke o izboru – Osiguranje imovine
Obavještenje o nabavci – sitan inventar
Obavještenje o nabavci – nabavka štampača za zdravstvene legitimacije
Obavještenje o nabavci – nabavka licenci
Ispravka Obavještenja o nabavci – usluge fiksne i mobilne telefonije
Odluka o izboru – produžena medicinska rehabilitacija – kardiovaskularni bolesnici
Obavještenje o nabavci – održavanje kopir i faks aparata
Obavještenje o nabavci – održavanje klima uređaja
Obavještenje o nabavci – unamljivanje fotokopirnih aparata
Odluka o izboru – Osiguranje imovine
Odluka o izboru – usluge unajmljivanja optičkog linka (2)
Odluka o poništenju – usluge unajmljivanja optičkog linka
Odluka o izboru – Alati za razvoj softvera
Izmjene Plana javnih nabavki 2019.

Odluka o poništenju LOT 3
Odluka o izboru LOT 3 (2)
Obavještenje o poništenju postupka nabavke – putnički automobili
Obavještenje o nabavci – Nabavka putničkih automobila II
Obavještenje o nabavci – Nabavaka sitnog inventara
Odluka o poništenju – oftalmologija
Obavještenje o nabavci – Kompjuterski materija
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu I
Odluka o ponistenju – putnicki automobili

Odluka o izboru – HBOT za 2019. godinu
Obavjestenje o nabavci – usluge osiguranja imovine
Informacija o pregovaračkom postupku
Obavjestenje o nabavci – usluge stampanja
Odluka o ponistenju – usluge osiguranja-LOT-1.pdf
Obavjestenje o nabavci -nabavka putnickih automobila.pdf
Odluka o izboru -Liste čekanja.pdf
Odluka o izboru – dijagnostika oka.pdf
Obavjestenje-o-nabavci-usluge-unajmljivanja-optickog-linka.pdf
Odluka o izboru izgradnja pristupne rampe Lukavac.pdf
Odluka o izboru Softver za rad sa Oracle bazom.pdf
Odluka o ponistenju alati za razvoj softvera.pdf
Obavjestenje o nabavci – softver za rad sa Oracle bazom
Odluka o izboru – asfaltiranje parkinga u sjedistu ZZO TK
Odluka o izboru – za usluge stampanja
Odluka o izboru – kupovina poslovnog prostora Sapna
Obavještenje o nabavci – usluge adaptacije poslovnog prostora Tuzla
Obavjestenje o nabavci – usluge unajmljivanja optickog linka
Obavjestenje o nabavci – usluge Stampanja
Obavjestenje o nabavci – usluge stampanja – 3 LOT-a

Obavjestenje o nabavci – usluge opravke i odrzavanja vozila
Obavjestenje o nabavci – usluge odrzavanja racunara i racunarske opremee
Obavještenje o nabavci – usluge stalnog pristupa internetu
Obavjestenje o nabavci – usluge odrzavanja racunara i racunarske opreme
Obavjestenje o nabavci – stalni pristup internetu
Obavjestenje o nabavci – softver za e-recept
Obavjestenje o nabavci – Rekonstrukcija Poslovnice zdravstvenog osiguran…
Obavjestenje o nabavci – radovi – odvajanje sistema centralnog grijanja
Obavjestenje o nabavci – odvajanje sistema centralnog grijanja u sjedist…
Obavjestenje o nabavci – nabavka softvera za e-recept
Obavjestenje o nabavci – nabavka namjestaja
Obavjestenje o nabavci – nabavka sitnog inventara
Obavjestenje o nabavci – nabavka racunara i racunarske opreme
Obavjestenje o nabavci – nabavka polica za opremanje arhive
Obavjestenje o nabavci – nabavka licenci
Obavjestenje o nabavci – nabavka kompjuterskog materijala
Obavjestenje o nabavci – nabavka goriva
Obavjestenje o nabavci – Nabavaka opreme za bar kodove
Obavjestenje o nabavci – asfaltiranje parkinga u sjedistu Zavoda
Obavjestenje o nabavci – adaptacija poslovnog prostora
Obavjestenje o dodjeli UgovoraObavjestenje o dodjeli Ugovora – Imel d.o.o. Lukavac
Ispravka Obavjestenja o nabavci II
Obavjestenje o dodjeli Ugovora – nabavka racunara i racunarske opreme
Ispravka Obavjestenja o nabavci – usluge certifikacije po ISO standardim…
Odluka o poništenju – LOT 1 – internet – zicana veza
Odluka o poništenju – Javni poziv – kupovina poslovnog prostora Srebrenik
Odluka o ponistenju postupka nabavke – usluge certifikacije po ISO stand…
Odluka o ponistenju postupka – nabavka softvera za e-recept
Odluka o ponistenju postupka – nabavka radova – odvajanje sistema centralnog grijanja u sjedistu ZZO TK
Odluka o poništenju postupka

Odluka o ponistenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – LOT2 – int…
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – sitan inventar
Odluka o ponistenju Javnog poziva – kupovina poslovnog prostora Doboj Is…
Odluka o ponistenju – usluge odrzavanja racunara i racunarske opreme
Odluka o izboru-usluge opravke i održavanja vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – usluge odrzavanja poslovnog softvera ImelBIS i konsultantske usluge
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – unajmljivanje optickog linka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – nabavka servera sa pripadajucim licencama
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – nabavka kompjuterskog materijala
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – nabavka goriva za sluzbena vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – nabavka ISO standardi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – LOT 2 – internet – bezicna veza
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca – odrzavanje racunara i racunarske opreme
Odluka o izboru – usluge stampanjaa
Odluka o izboru – usluge stampanja
Odluka o izboru – usluge stalnog pristupa internetu – zicana veza
Odluka o izboru – usluge osiguranja
Odluka o izboru – usluge fizicke i tehnicke zastite ljudi i imovine
Odluka o izboru – nabavka racunara i racunarske opreme
Odluka o izboru – nabavka polica za opremanje arhiva
Odluka o izboru – nabavka opreme za bar kodove
Odluka o izboru – nabavka administrativnog materijala
Odluka o izboru – LOT 2 – metalni ormari

Odluka o izboru – LOT 2 – bezicna veza
Odluka o izboru – LOT 1 – kancelarijski namjestaj
Odluka o izboru – Javni poziv – kupovina poslovnog prostora Tuzla
Odluka o izboru – dorada softvera za bolovanje
Odluka o izboru – adaptacija poslovnog prostora Tuzla
Odluka o dopuni Odluke o izboru ponudjaca
Obavjestenje o nabavci – izgradnja pristupne rampe – Lukavac
Obavjestenje o nabavci – trakaste zavjese
Obavjestenje o nabavci – alati za razvoj softvera
Odluka o ponistenju Odluke o izboru – internet – LOT 2
Odluka o izboru – internet – bezicna veza Odluka o ponistenju – izrgradnja rampe – Lukavac
Odluka o izmjeni Javnog poziva – pruzanje pravnih usluga za 2018. godinu…
Odluka o izboru – Rekonstrukcija poslovnice zdravstvenog osiguranja Zivinice
Odluka-o-izboru-LOT-2-osiguranje-zaposlenih.pdf
Odluka-o-izboru-LOT-3-osiguranje-automobila.pdf
Odluka-o-ponistenju-postupka-E-recept.pdf
Obavjestenje-o-ponistenju-postupka-e-recept.pdf