Odluka o izboru – nivo opće bolnice 2023

Odluka o izboru – sanacija zuba 2023

Odluka o izboru – LOT 1 – KS

Odluka o izboru – LOT 1 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 2 – KS

Odluka o izboru – LOT 2 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 3 – KS

Odluka o izboru – LOT 3 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 4 – KS

Odluka o izboru – LOT 4 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 5 – KS

Odluka o izboru – LOT 5 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 6 – KS

Odluka o izboru – LOT 6 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 7 – KS

Odluka o izboru – LOT 7 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 8 – KS

Odluka o izboru – LOT 8 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 9 – KS

Odluka o izboru – LOT 9 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 10 – KS

Odluka o izboru – LOT 10 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 11 – KS

Odluka o izboru – LOT 11 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 12 – KS

Odluka o izboru – LOT 12 – PZZ

Odluka o izboru – LOT 13 – KS

Odluka o izboru – LOT 13 – PZZ

Odluka o izboru ponuđača – farmaceutske usluge 2023. – drugi krug

Odluka o izboru ponuđača – PM Banovići

Odluka o izboru ponuđača – PM Čelić

Odluka o izboru ponuđača – PM Doboj Istok

Odluka o izboru ponuđača – PM Gračanica

Odluka o izboru ponuđača – PM Gradačac

Odluka o izboru ponuđača – PM Kalesija

Odluka o izboru ponuđača – PM Kladanj

Odluka o izboru ponuđača – PM Lukavac

Odluka o izboru ponuđača – PM Sapna

Odluka o izboru ponuđača – PM Srebrenik

Odluka o izboru ponuđača – PM Teočak

Odluka o izboru ponuđača – PM Tuzla

Odluka o izboru ponuđača – PM Živinice

Odluka o izboru – farmaceutske usluge 2023 – Prvi krug

Javni poziv – sufinansiranje troškova hemodijalize za 2023. godinu

Informacija – ugovaranje zdravstvene zaštite za 2023. godinu