ETIČKI KODEKS

Član 1.

Etičkim kodeksom utvrđuju se osnovna pravila i principi ponašanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla (u daljem tekstu: Zavod) u vršenju službene dužnosti.

Etički principi utvrđeni ovim Etičkim kodeksom su principi koje radnici moraju usvojiti kao lični kriterij ponašanja u odnosima sa drugim radnicima, u odnosu prema osiguranim licima, odnosno prema građanima, odnosu prema radu, kao i prema Zavodu u kojem vrše poslove.

U obavljanju svojih poslova, svi radnici Zavoda dužni su se pridržavati odredaba ovog Etičkog kodeksa.

Kompletan dokument etičkog kodeksa možete preuzeti na sljedećem linku:

ETIČKI KODEKS