Obavještavamo osigurana lica da rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje elektronske zdravstvene legitimacije ističe 31.03.2024. godine.
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je do sada printao oko 360 hiljada elektronskih zdravstvenih legitimacija (e-Legitimacija).
U odnosu na broj osiguranih lica na području Tuzlanskog oko 5% osiguranih lica nisu podnijeli zahtjev za izdavanje e-legitimacije.

Osiguranim licima se usluge zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama neće moći pružati na osnovu dosadašnjih, papirnih zdravstvenih legitimacija.
Zahtjev za izdavanje e-legitimacije se podnosi u poslovnicama zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica.
Svi oni koji ne zamijene staru knjižicu do 31. marta, novu će moći dobiti i nakon isteka ovog roka, ali pod uslovom da je plate.
Lica koja nisu podnijela zahtjev do utvrđenog roka, nakon isteka istog, zahtjev za izdavanje e-Legitimacije platit će u iznosu od 5 KM.
Podsjećamo da je izdavanje prve e-Legitimacije bilo besplatno, dok se samo za re-izdavanje legitimacije zbog gubitka, oštećenja ili izmjene podataka, vršila uplata od 5 KM.
Od sad sva lica koja nisu iskoristila pravo i podnijela zahtjev u roku, izdavanje e-Legitimacije će plaćati.
I dalje će od plaćanja izuzetak biti lica koja po prvi put ulaze u osiguranje, te novorođenčad.

Sve informacije u vezi sa načinom podnošenja zahtjeva, preuzimanja e-legitimacija, relaziacije e-recepta, ortopedskih pomagala, mogu se dobiti ovdje – KONTAKT FORMA

Zahtjev za izdavanje e-Legitimacije
Virman za uplatu e-Legitimacije
Reizdavanje e-Legitimacije