ZAHTJEV

Zahtjev za izdavanje e-legitimacije se podnosi u poslovnicama zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica.
Na zahtjevu za izdavanje e-legitimacije, osiguranik za svoje članove porodice, koji se su osigurani preko njega, unosi podatke potrebne za izdavanje e-legitimacije za iste.
Poslodavac može uz spisak radnika, prikupiti i dostaviti zahtjeve za izdavanje e-legitimacije za svoje radnike – osiguranike u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema sjedištu poslodavca, ukoliko se radi o prvom izdavanju e-legitimacije.
Podaci uneseni u zahtjev za izdavanje e-legitimacije moraju biti istiniti, tačni i potpuni, te potpisani od podnosioca zahtjeva.

Pozivamo poslodavce (privredne subjekte) da obavijeste sve svoje radnike da mogu podnijeti zahtjev za sebe i članove svoje porodice (samo članovi koji su osigurani preko osiguranika/radnika).

Svaki radnik (nosilac osiguranja) dužan je popuniti i obavezno potpisati utvrđeni obrazac zahtjeva za izdavanje i predati isti poslodavcu (obvezniku uplate doprinosa).

Na zahtjevu za izdavanje e-legitimacije, osiguranik za svoje članove porodice, koji se su osigurani preko njega, unosi podatke potrebne za izdavanje e-legitimacije.

Nakon što kompletira i prikupi sve zahtjeve radnika, poslodavac će popunjene zahtjeve uz spisak radnika koji su popunili zahtjev dostaviti Zavodu na dalju obradu – PREMA MJESTU SJEDIŠTA POSLODAVCA

Način preuzimanja zahtjeva će se naknadno definisati i dogovarati između Zavoda i ustanove koja je zaprimila zahtjeve za svoje radnike i članove njihovih porodica.

Zavod će nakon završenog procesa izrade i štampanja e-legitimacija, iste posredstvom mobilnih timova dostaviti poslodavcima na dalje postupanje, odnosno, distribuciju i podjelu legitimacija radnicima i članovima njihovih porodica.

Sve informacije u vezi sa načinom podnošenja zahtjeva, preuzimanja e-legitimacija, relaziacije e-recepta, ortopedskih pomagala, mogu se dobiti ovdje – KONTAKT FORMA

Reizdavanje e Legitimacije