Franjevačka 36, 75000 Tuzla
Doprinosi
Pon-pet 07:30-16:00
info@zzotk.ba
Novosti i obavijesti2022-01-04T23:23:42+01:00
2308, 2022

Implementacija e-potvrde za ortopedska i druga pomagala

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) implementirao e-potvrde za ortopedska i druga pomagala sa Liste pomagala. Uvođenjem elektronske potvrde, ljekari će umjesto papirnih, u program IZIS-a upisivati e-potvrde. Elektronske potvrde osigurana lica će moći realizovati kod ugovornih dobavljača, prilikom čega se pozivaju svi pravni [...]

2208, 2022

Uspostava elektronskog medicinskog kartona pacijenta

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica, da, od danas počinje sa puštanjem u rad softverskih funkcionalnosti elektronskog medicinskog kartona pacijenta i nadogradnju postojećih sistema AIS (ambulantni inforacioni sistem) i BIS (bolnički informacioni sistem). Zdravstenim ustanovama i zdravstvenim radnicima omogućili smo i stavili na korištenje nadograđene verzije AIS-a i BIS-a. [...]

1708, 2022

Predizborna kampanja preko leđa penzionera

Dana, 16.08.2022. godine posredstvom sredstava informisanja na području Tuzlanskog kantona pod redakcijskim naslovom "Stranka penzionera poziva penzionere da posredstvom nje podnesu zahtjev za e-knjižicu“, objavljen je tekst sa iskrivljenim podacima. U vezi sa saopštenjem Stranke penzionera/umirovljenika – Gradski odbor Tuzla, a sve u svrhu objektivnog informisanja javnosti dužni smo iznijeti sljedeće: [...]

1008, 2022

Propisi za pripremu pismenog ispita

U nastavku teksta možete preuzeti propise za pripremu pismenog ispita za pozicije 1. i 2. Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljenom dnevnim novinama „Dnevni list“ dana 27.07.2022. godine Stručni saradnik za međunarodno zdravstveno osiguranje Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, [...]

408, 2022

Primjena e recepta i e pomagala

Obavještavaju se sve ugovorne zdravstvene ustanove, apoteke i druge zdravstvene ustanove da je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona putem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema inovirao i unaprijedio postupak propisivanja i izdavanja recepata i ortopedskih pomagala za sve osiguranike Tuzlanskog kantona. Sve ugovorne zdravstvene ustanove od 04.08.2022. godine mogu propisivati i prihvatati elektronske [...]

208, 2022

Rok za uplatu premije osiguranja do 31/12/22

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da je na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, rok za uplatu premije osiguranja produžen do 31.12.2022. godine. Visina premije osiguranja za 2022. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona [...]

3007, 2022

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom

Javni oglas se raspisuje sa sljedeća radna mjesta: Referent za računovodstvene poslove – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom koji traje 3 (tri) mjeseca Referent zdravstvenog osiguranja u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Banovići – 2 (dva) izvršioca, sa probnim radom koji traje 3 (tri) mjeseca Referent zdravstvenog osiguranja u [...]

2907, 2022

Obavijest za osigurana lica

Ovim putem obavještavamo osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da su zdravstvene ustanove obavezne prihvatati e-legitimaciju kao dokaz o statusu osiguranog lica prilikom pružanja zdravstvenih usluga. O početku primjene e-legitimacije i obavezi korištenja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u skladu sa uspostavom pojedinih funkcionalnosti su već obaviještene sve ugovorene zdravstvene ustanove, [...]

2707, 2022

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom

Javni oglas se raspisuje sa sljedeća radna mjesta: - Stručni saradnik za međunarodno zdravstveno osiguranje - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom koji traje 6 (šest) mjeseci, - Stručni saradnik za obračune iz međunarodnog zdravstvenog osiguranja - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom koji traje [...]

107, 2022

Korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu

Osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u državama sa kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili preuzela međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju. Zdravstvena zaštita se može koristit samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravstva strane [...]

Go to Top