ŠIFRA

2

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Korekciona prizma folija

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OFTALMOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

60

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

po potrebi

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz oftalmologa sa kliničkog centra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Korekciona prizma folija obezbjeđuje se osiguranim licima do 15. godina (po oku) i to u slučaju: 1. poremećaja pokretljivosti (motiliteta) očne jabučice i anomalije položaja, 2. krivovratosti (torticolis), 3. nistagmusa

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala