ŠIFRA

103

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Sanitetski materijal

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

25

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) hirurga; 2) urologa; 3) otorinolaringologa; 4) izabranog doktora

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Sanitetski materijal (alkohol, vata, gaza, rivanol) obezbjeđuje se licima koja imaju kanilu poslije traheotomije, licima sa ugrađenom očnom protezom i dugoležećim pacijentima sa dekubitalnim promjenama, kao i sanitetski materijal za nutritivnu stomu. Revizija prava na sanitetski materijal vrši se jednom godišnje.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala