ŠIFRA

103

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Sanitetski materijal

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

25

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) hirurga; 2) urologa; 3) otorinolaringologa; 4) izabranog doktora

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Sanitetski materijal (alkohol, vata, gaza, rivanol) obezbjeđuje se osiguranim licima: a) koji imaju ugrađenu kanilu poslije traheotomije, b) koji imaju ugrađenu očnu protezu, c) koja su nepokretna sa dekubitalnim promjenama, d) koja imaju ugrađenu nutritivnu stomu. Revizija prava na sanitetski materijal vrši se jednom godišnje.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala