ŠIFRA

90

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Senzori za mjerenje glukoze

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

450

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

3 mjeseca

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1) posljednji nalaz endokrinologa; 2) posljednji nalaz pedijatra sa bolničkog nivoa; 3) posljednji nalaz interniste bolničkog nivoa; (u kojima je navedena preporuka sa senzore za mjerenje glukoze)

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Senzori za mjerenje glukoze se obezbjeđuju osiguranim licima oboljelim od šećerne bolesti TIP 1 i DM LADA. Osigurana lica koja ostvare pravo na senzore za bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze u krvi ne mogu ostvariti pravo na trakice za kontrolu šećera u krvi.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala