ŠIFRA

91

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Kesa za urin sa podlogom - urostoma

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

120

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) hirurga; 2) urologa; 3) fizijatra; 4) onkologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Ako se savremenim metodama liječenja ne može regulisati voljno pražnjenje mokraćne bešike, odnosno u slučaju kada se pražnjenje mokraćne bešike, nakon operativnog zahvata, vrši preko vještačkog otvora na trbušnom zidu (urinostoma).

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala