ŠIFRA

94

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Kesa za žuč sa podlogom - stoma

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

120

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedno od sljedeće dokumentacije: 1) otpusno pismo Klinike za hirurgiju; 2) nalaz hirurga

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagala pod rednim brojem 92, 93. i 94. obezbjeđuju se kod pražnjenja izlučevina preko vještačkog otvora na trbušnom zidu, zavisno od medicinske indikacije u otpusnom pismu.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala