ŠIFRA

76

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Štap trouporišni ili četvorouporišni

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

40

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) fizijatra; 2) neurologa; 3) neurohirurga; 4) ortopeda; 5) pedijatra.

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Hemipareza.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala