ŠIFRA

88

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Stalni Foley kateter

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

20

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) urologa; 2) hirurga; 3) neurohirurga; 4) ortopeda; 5) neuropsihijatra; 6) neuropedijatra; 7) fizijatra; 8) onkologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Stalni Foley kateter se obezbjeđuju osiguranom licu ako je pražnjenje mokraćne bešike nemoguće putem slobodne drenaže.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala