ŠIFRA

40

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Abdukcioni kaišići

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

APARATI ZA GORNJE I DONJE EKSTREMITETE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

120

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

6 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz ortopeda

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagala pod rednim brojem 37, 38, 39 i 40 se obezbjeđuju osiguranim licima do 7 godina starosti kod urođenog iščašenja kukova.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala