ŠIFRA

44

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortoza za natkoljenicu i koljeno u spoju sa stopalom (Hessingov aparat) za lica preko 18 godina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ORTOZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

950

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

48 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) ortopeda; 2) fizijatra; 3) neuropedijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Morbus Perthes i druga teška oštećenja kukova.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala