ŠIFRA

17

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Silikonske cjevčice za suzne kanale

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

200

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od nalaza: 1) oftalmologa; 2) otorinolaringologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Urođene i stečene bolesti suznog kanala. Osigurano lice ima pravo na pomagalo po oku (jednostrano ili obostrano)

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala