ŠIFRA

43

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Aparat za pectus carinatus

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

APARATI ZA GORNJE I DONJE EKSTREMITETE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

150

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) ortopeda; 2) fizijatra; 3) neuropedijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Urođeni ili stečeni deformitet grudnog koša, u fazi rasta do 18 godina.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala