ŠIFRA

105

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Valvula standardna - neurohirurška

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

NEUROHIRURŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

1000

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

po potrebi

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Konzilij Klinike za neurohirurgiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Hidrocefalus kod djece i odraslih.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala