ŠIFRA

53

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Trouporišna ortoza

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ORTOZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

300

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih dokumenata: 1) otpusno pismo Klinike za neurohirurgiju ili Klinike za ortopediju i traumatologiju ili Klinike za neurologiju ili Klinike za interne bolesti (odjel reumatologije) ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju; 2) nalaz neurohirurga 3) nalaz ortopeda 4) nalaz neurologa 5) nalaz reumatologa 6) nalaz fizijatra, uz obavezan nalaz RTG ili CT ili MRI kičme iz kojeg proizilazi medicinska indikacija za pomagalo ( može biti sastavni dio nalaza specijaliste ili otpusnog pisma). Za osteoporozu obavezan nalaz DEX-a

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Osigurano lice ima pravo na navedeno pomagalo prilikom konzervativnog liječenja i to kod fraktura u Th ili LS segmentu, osteoporoza (sa T skorom -2,5 i više na LS kičmi dokumentovan DEX-om), meta promjene na kičmi i spondilodiscitis. Konzervativno liječenje podrazumijeva liječenje kod kojih se ne preporučuje operativni zahvat.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala