ŠIFRA

52

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortoza za trup (TLSO) za lica preko 18 godina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ORTOZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

800

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) ortopeda; 2) fizijatra; 3) neuropedijatra, uz obavezan nalaz RTG ili CT ili MRI kičme iz kojeg proizilazi medicinska indikacija za pomagalo (može biti sastavni dio nalaza specijaliste ili otpusnog pisma)

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Deformitet kičmenog stuba (kifoza ili skolioza ili lordoza).

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala