ŠIFRA

49

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Plastična ortoza za stopalo korektivna

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ORTOZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

150

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

24 mjeseca

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) ortopeda; 2) fizijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pravo na pomagalo imaju osigurana lica kod deformiteta pedes planovalgi teškog stepena do 15. godine života. Osigurana lica koja ostvare pravo na ortopedske cipele (par) za deformitete (sa ili bez povišenja) i ortopedske cipele s povišenjem nemaju pravo na plastičnu ortozu za stopalo korektivnu.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala