ŠIFRA

74

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Antidekubitalni jastuk sa zračnim komorama

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

450

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

48 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeća dokumentacija (kumulativno): 1) nalaz fizijatra i 2) jedan od sljedećih nalaza: a) neurologa; b) neurohirurga; c) neuropedijatra.

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Za osigurana lica do 65 godina starosti sa paraplegijom ili kvadriplegijom uz korištenje invalidskih kolica.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala