ŠIFRA

94

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Kondomski kateter sa potrošnim materijalom

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

120

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) nalaz urologa 2) hirurga 3) neurohirurga 4) ortopeda 5) neuropsihijatra 6) neuropedijatra 7) fizijatra 8) onkologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Kondomski kateter se obezbjeđuje kod paraplegije ili kvadriplegije kada je onemogućeno pražnjenje mokraćne bešike putem slobodne drenaže. U okviru ovog pomagala, osiguranom licu se obezbjeđuje i potrošni materijal (gel i sterilne rukavice za kateterizaciju, pasta i puder za njegu stome, pasta za bolje nalijeganje stome, rukavice nesterilne, posteljna podloga, maramice i slično)

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala