ŠIFRA

3

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Intraokularna leća i implantacioni materijal (sočivo)

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OFTALMOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

300

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz oftalmologa sa kliničkog centra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Operacija katarakte na oku. Osigurano lice ima pravo na intraokularna leću i implantacioni materijal za svako oko posebno.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala