ŠIFRA

32

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Navlake za bataljak

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

PROTEZE ZA DONJE EKSTREMITETE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

80

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz fizijatra (izuzetno kod prvog uvođenja osiguranog lica u pravo, neophodan je i nalaz ortopeda ili otpusno pismo Klinike za ortopediju i traumatologiju - posljednji koji posjeduje)

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Za osigurana lica koja koriste proteze za ekstremitete. Ako osigurano lice ostvari pravo na navlaku za bataljak ne može ostvariti pravo na silikonske navlake za bataljak.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala